October 2019: Best paper award for our speaker diarization paper at SKUI 2019

Our paper entitled ” Razvoj postopka diarizacije govorcev z algoritmi strojnega učenja” that present a new (robust and efficient) approach to speaker diarization recevied the best paper award at the Slovenian conference on artificial intelligence.

Publication summary:

M. Katrašnik, J. Lukan, M. Luštrek, V. Štruc: “Razvoj postopka diarizacije govorcev z algoritmi strojnega učenja”. SKUI 2019.