Vitomir Štruc

prof. dr. Vitomir Štruc, univ. dipl. inž. el.
Redni profesor

Laboratorij za strojno inteligenco (LSI)
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška cesta 25
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: +386 1 4768 839
Fax.: +386 1 4768 316
E-pošta: vitomir(dot)struc(at)fe(dot).uni-lj(dot)si
Govorilne ure: v sredah ob 10:30 (prostor BN204)
Moj Google Scholar

Izobrazba

Diploma (2005) – Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Doktorat (2010) –  Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Delovne izkušnje

 • 2022 – danes: Redni profesor, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2017 – 2022: Izredni profesor, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2015 (poletje) – gostujoči docent na Univerzi v Notre Dame, ZDA
 • 2013 –  2017: Raziskovalec, asistent, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2012 – 2013: Vodja podoktorskega projekta, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2010 – 2013: Asistent, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2010 – 2011: Razvijalec programske opreme – Alpineon d.o.o., Slovenija
 • 2006 – 2010: Mladi raziskovalec – LUKS, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Raziskovalna področja

 • računalniški vid
 • biometrija
 • (3D) razpoznavanje obrazov, dlani in govorcev
 • razpoznavanje obrazne mimike
 • detekcija in lokalizacija obrazov
 • govorne tehnologije
 • umetna inteligenca
 • globoko učenje

Članstva

Aktualno uredništvo

Aktualna gostujoča uredništva

 • IEEE Computer, posebna številka na temo “Five Decades of Biometrics and Video Surveillance: Present Technologies and Future Possibilities”, 2022 – today
 • Image and Vision Computing, posebna številka na temo “Deep Learning Techniques Applied to Faces”, 2021 – danes

Nedavne organizacijske aktivnosti

Tekoči projekti in programi

Mentorstva doktorskim študentom

Kratek življenjepis

Vitomir Štruc je doktoriral leta 2010 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po zaključenem doktorskem študiju se je kot razvijalec programske opreme zaposlil v visoko tehnološkem podjetju Alpineon d.o.o., kjer se je ukvarjal z razvojem biometričnih tehnologij. Leta 2011 je prevzel vodenje podoktorskega projekta BAMBI: Biometrično razpoznavanje obrazov v ambientalnih inteligentnih okoljih. Po uspešnem zaključku projekta avgusta 2013, je zasedel raziskovalno delovno mesto na fakulteti, v okviru katerega je sodeloval na dveh EU FP7 projektih. Od leta 2013 do 2017 je deloval kot asistent za več predmetov na FE in sodeloval na več nacionalnih in mednarodnih projektih.

Dr. Štruc je trenutno zaposlen kot redni profesor v Laboratoriju za strojno inteligenco (LSI) in predava naslednje predmete: Signali, Analiza signalov, Govorne in slikovne tehnologije, Seminar iz biometričnih sistemov, Jezikovne in spletne tehnologije, ter Naključni signali in procesi. Raziskovalno se ukvarja s področjem umetne inteligence, razpoznavanja vzorcev, globokega učenja, biometrije, razpoznavanja obrazov, razpoznavanja emocij, analize in obdelave signalov, strojnega učenja, računalniškega vida, obdelave in analize slik ter drugimi sorodnimi področji. V okviru svojega raziskovalnega dela je kot avtor ali so-avtor objavil že več kot 150 člankov z različnih področij njegovega delovanja.

Vitomir je področni urednik za IEEE Transactions on Information Forensics and Security in Signal Processing, ter pridruženi urednik za Pattern Recognition, IET Biometrics in EURASIP Journal on Image and Video Processing. V preteklosti je deloval kot pridruženi urednik za IET Computer Vision, kot sekcijski urednik za IEEE Biometrics Compendium ter gostujoči urednik za dve posebni številki revije Image and Vision Computing in posebno številko revije IET Biometrics. Dr. Štruc je aktiven v organizacijskih odborih najuglednejših konference s področij njegovega raziskovanja, kot so WACV, FG, IJCB, in druge. Bil je eden glavnih organizatorjev znanstvenih srečanj B-Wild v letih 2015 in 2017, pobudnik in krajevni organizator konference IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition 2015 v Ljubljani in predsednik programskega odbora konferenc ISPA 2017 in IJCB 2020. Trenutno je aktiven kot organizator delavnic na konferenci WACV 2022, organizator tekmovanj na IJCB 2022, predsednik programskega odbora za IWBF 2023, in glavni organizator konference IJCB 2023.

Vitomir je aktivni recenzent za najuglednejše mednarodne revije s področja njegovega delovanja kot so: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Pattern Recognition, Informatica, in aktivno sodeluje v organizacijskih odborih različnih mednarodnih konferenc in srečanj. Dr. Štruc je deloval kot Area Chair za WACV 2018, 2019, 2020, ICPR 2018, 2022 Eusipco 2019, FG 2020, 2021, 2022 in IJCB 2022.

Vitomir je član IEEE, IAPR, nacionalni predstavnik za Slovenijo organizacije Evropske zveze za Biometrijo (EAB), bivši predsednik in trenutni član upravnega odbora Slovenskega društva za razpoznavanje vzorcev (SDRV) in podpredsednik (VP) za tehnične aktivnosti pri IEEE Biometrics Council.