Slikovne tehnologije

Študij:  Elektrotehnika, UN 2 stopnja
Smer: Avtomatika in informatika
Letnik: 2. letnik
Semester: zimski
Kreditne točke: 6 točk

Predavatelj: doc.dr. Janez Perš
Asistent: as. Marija Ivanovska


Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Večsenzorski sistemi, kalibrirani, šibko kalibrirani in nekalibrirani sistemi, aktivni vid.
 • Algoritmi za analizo slik, segmentacija slik, morfološko filtriranje, opis in analiza oblike, opis in analiza teksture.
 • Večločljivostne metode, linearni in nelinearni prostor ločljivosti, slikovne piramide.
 • Aktivni modeli krivulj, aktivni modeli oblike, aktivni modeli pojavnosti, nivojske množice.
 • Primerjanje slik, mere podobnosti, modeli in postopki za poravnavanje slik, večmodalno poravnavanje slik.
 • Zaznavanje izven vidnega spektra, termovizija.
 • Detekcija in sledenje objektov, Kalmanov filter, filtri delcev.
 • Globoko učenje.
 • Industrijski vid, robotski vid, brezkontaktno dimenzijsko merjenje, vizualno pregledovanje.
 • Strojni vid v inteligentnih videonadzornih sistemih, analiza obnašanja.
 • Strojni vid v naprednih prometnih sistemih.
 • Strojni vid v športu.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje in uporaba naprednejših postopkov in tehnologij vidnega zaznavanja v inteligentnih večsenzorskih sistemih.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje bistvenih sestavin vidnega zaznavanja v umetnih zaznavnih sistemih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja – teoretične osnove s praktičnimi prikazi. Laboratorijske vaje – priprave na praktično delo, praktično delo s sodobnimi razvojnimi orodji. Domača projektna naloga.

PDF predstavitev

Literatura

 • D. Forsyth, J. Ponce, Computer vision, a modern approach, Prentice Hall, 2003.
 • R. Gonzales, R. Woods, Digital image processing, 2nd Ed., Prentice Hall, 2002.
 • E. Trucco, A. Verri, Introductory techniques for 3-D computer vision, Prentice Hall, 1998.
 • M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle, Image processing, analysis and machine vision, Chapman and Hall Computing series, 1993.
 • A. Bovik (Ed.), Handbook of image and video processing, 2nd ed., Elsevier AP, 2005.