Računalniški vid

Študij:  Elektrotehnika, UN 2 stopnja
Smer: Avtomatika in informatika
Letnik: 1. letnik
Semester: zimski
Kreditne točke: 6 točk

Predavatelj: doc.dr. Janez Perš
Asistent: as. Marija Ivanovska


Opis predmeta

Spoznavanje osnovnih načel in tehnologij vidnega zaznavanja v inteligentnih sistemih avtomatike in robotike.

Vsebina

 • Uvod v računalniški vid. Področja uporabe in smeri razvoja.
  Osnove vidnega zaznavanja, nastanek slike, vidno zaznavanje pri ljudeh.
 • Modeliranje in kalibracija sistemov za vidno zaznavanje.
 • Stereo vid. Stereo vid pri ljudeh. Modeliranje stereo sistemov. Epipolarna geometrija. Kalibracija stereo sistemov. Kalibracija “oko-roka”.
 • Tehnike osvetlitve, strukturirana svetloba.
 • Pojavnost barv, predstavitev barv – barvni prostori.
 • Osnovno o predobdelavi, izboljšanju in obnavljanju slik.
 • Osnove analize slik, analiza robov, oglišč, področij, oblik.
 • Analiza zaporedij slik in videa, optični tok, polje gibanja.
 • Izbrani primeri uporabe na področjih avtomatike in robotike.
 • Spoznavanje osnovnih načel in tehnologij vidnega zaznavanja v inteligentnih sistemih avtomatike in robotike.

Literatura

 • D. Forsyth, J. Ponce, Compuer vision, a modern approach, Prentice Hall, 2003.
 • E. Trucco, A. Verri, Introductory techniques for 3-D computer vision, Prentice Hall, 1998.
 • M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle, Image processing, analysis and machine vision, Chapman and Hall Computing series, 1993.