Janez Perš

Janez PERS | Professor (Assistant) | University of Ljubljana, Ljubljana |  Faculty of Electrical Engineering

izr. prof. dr. Janez Perš, univ. dipl. inž. el.
Izredni profesor

Laboratorij za strojno inteligenco (LSI)
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška cesta 25
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: +386 1 4768 876
Fax.: +386 1 4768 279
E-pošta: janez.pers@fe.uni-lj.si

Izobrazba

Diploma (1998) –  Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Magisterij (2001) –  Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Doktorat (2004) –  Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana

Raziskovalna področja

  • računalniški vid
  • analiza človeškega gibanja
  • biometrija na podlagi gibanja
  • obdelava slik v infrardečem spektru
  • vgradni sistemi
  • vizualni senzorji

Članstva

  • IEEE – Member
  • International Association of Pattern Recognition – IAPR
  • Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev – SDRV

Projekti in programi