Diplomske in magistrske naloge

Študentom so na voljo različne teme magistrskih in diplomskih nalog s področja razpoznavanja vzorcev , računalniškega vida, biometrije, govornih tehnologij, obdelave signalov in drugih sorodnih področij. V nadaljevanju najdete nekaj predlogov tem, dobrodošli pa so seveda tudi lastni predlogi. Vljudno vabljeni k informativnem pogovoru – kontaktne informacije najdete v nadaljevanju.


Teme

 • Računalniška analiza obrazov (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Samodejno razpoznavanje starosti oseb
 • Razpoznavanje in kategorizacija oseb na podlagi barve kože 
 • Razpoznavanje spola na podlagi slik obrazov
 • Lokalizacija obraznih točk preko širokega razpona zornih kotov
 • Razpoznavanje obrazov preko daljših časovnih obdobij
 • Razpoznavanje sorodstvenih razmerij iz slik obrazov
 • Slikovne tehnologije in jezik (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Računalniško-podprto opisovanje vsebine slik
 • Iskanje po več-modalnih zbirkah na podlagi videa in tekstovnih oznak
 • Sintetiziranje slikovnih podatkov na podlagi tekstovnih opisov
 • Samodejno opisovanje filmov na podalgi vizualne informacije
 • Biometrija (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Hkratna segmentacija in razpoznavanje šarenic z globokimi omrežji
 • Samodejna detekcija ušes preko različnih zornih kotov
 • Razpoznavanje ušes za forenzične aplikacije
 • Super-resolucija za izboljšanje kvalitete biometričnih podatkov iz nadzornih kamer
 • Razpoznavanje sorodstvenih razmerij iz biometričnih podatkov
 • Deidentifikacija in zagotavljanje zasebnosti
 • Globoko učenje (deep learning) (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Segmentacija slikovnih podatkov
 • Detekcija objektov s slikovnih podatkih
 • Superresolucija, obnavljanje, vrisovanje, preslikave slikovnih podatkov
 • Globoko učenje in volumetrični podatki
 • Problemi povezani z napovedovanjem gibanja finančnih trgov
 • Ocenjevanje superkvadričnih modelov
 • Umetna inteligenca v povezavi z računalniškim vidom
 • Računalniški vid za lepotno industrijo (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Razpoznavanje in kategorizacija oblike obraza
 • Priporočilni sistemi za ličenje
 • Preurejanje obrazov
 • Razpoznavanje odtenkov kože
 • Razpoznavanje govora (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Razvoj modula za robustno zaznavanje govora
 • Razvoj modula sa samodejno izboljševanje razumljivosti govora
 • Akustična prostorska lokalizacija govorca za robustno samodejno razpoznavanje govornih ukazov
 • Prilagoditev grafemsko-fonemskega pretvornika za samodejni razpoznavalnik tekočega slovenskega govora
 • Jezikovno modeliranje neslovarskih besed za samodejni razpoznavalnik tekočega slovenskega govora
 • Pridobivanje in analiza slovarja besed iz zbirke besedil
 • Samodejno pretvarjanje besedila v izgovorljivo zaporedje besed
 • Samodejno urejanje zaporedja razpoznanih besed v sintaktično urejeno besedilo z ločili.
 • Biometrično razpoznavanje govorcev (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Pridobivanje in analiza govorne zbirke za razvoj razpoznavalnika govorca v ambientalnem inteligentnem okolja
 • Izgradnja robustnega razpoznavalnika govorca v ambientalnem inteligentnem okolju
 • Akustična prostorska lokalizacija govorca za robustno samodejno razpoznavanje govorca v ambientalnem inteligentnem okolju
 • Samodejno razpoznavanje čustvenih stanj govorca.
 • Razpoznavanje varnostno sumljivih zvokov (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Pridobivanje in analiza zvočne zbirke varnostno sumljivih zvokov
 • Akustična prostorska lokalizacija izvorov varnostno sumljivih zvokov
 • Izgradnja akustičnega razpoznavalnika kričanja in klicev na pomoč
 • Izgradnja akustičnega razpoznavalnika varnostno sumljivih zvokov
 • Usmerjanje motoriziranih kamer v smeri razpoznanih
  varnostno sumljivih zvokov
 • Sinteza slovenskega govora  (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Uporaba generativnih nasprotniških nevronskih omrežij za spreminjanje govora
 • Algoritmi samodejne poravnave prepisov na primerih slovenskih govornih podatkovnih zbirk
 • Samodejno iskanje napak v prepisih govornega signala s pomočjo zbirk slovenskega govora
 • Preizkus vplivov nastavljivih parametrov pri sintetizatorjih slovenskega govora