Govorne in slikovne tehnologije

Študij: Elektrotehnika, UN 1 stopnja
Smer: Elektronika / Multimedija
Izvajanje: 3-2
Semester: poletni
Kreditne točke: 6 točk

Predavatelj: izr. prof. dr. Vitomir Štruc
Asistent: as. Klemen Grm, mag. inž. el.


Cilji predmeta

Predavanja obsegajo osnove govornih in slikovnih tehnologij. V prvem delu semestra pozornost namenjamo predvsem govornim tehnologijam, v drugem slikovnim.

Vsebina

 • GOVORNE TEHNOLOGIJE:
  • Predstavitev področja govornih tehnologij
  • Govor splošno
  • Obdelava govornega signala
  • Razpoznavanje govora
  • Sinteza govora
  • Dialog
 • SLIKOVNE TEHNOLOGIJE:
  • Uvod v slikovne tehnologije
  • Obdelava slik
  • Morfološke operacije
  • Gradientni operatorji
  • Hough-ova transformacija
  • RANSAC
  • Področja uporabe
  • Lokalni deskriptorji (SIFT, SURF)
  • Detekcija objektov (Viola-Jones)
  • Razpoznavanje objektov
  • Segmentacija, rojenje

Literatura

 • Mihelič, F., Žibert, J., Hajdinjak, M. Štruc, V., Skripta za predmet Govorne in slikovne tehnologije, e-literatura, 2012.
 • Mihelič, F., Signali, Založba FE in FRI, 2006

E-učilnica

Več informacij o predmetu najdete v e-učilnici.