Jon Muhovič

Jon Muhovič, mag. inž. rač. in inf.
Raziskovalec

Laboratorij za strojno inteligenco (LSI)
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška cesta 25
Si-1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: jon.muhovic@fe.uni-lj.si


Raziskovalna področja

  • globoko učenje
  • računalniški vid
  • strojni vid
  • avtonomni roboti