Signali

Študij: Elektrotehnika, UN 1 stopnja
Smer: Avtomatika
Izvajanje: 3-2
Semester: 5
Kreditne točke: 6 točk

Predavatelj: izr. prof. dr. Vitomir Štruc
Asistentka: as. Marija Ivanovska


Cilji predmeta

Predstavitve, lastnosti in razvrščanje signalov, predstavljenih kot splošne kompleksne deterministične ali naključne funkcije časa ali frekvence.

Vsebina

Vsebina predmeta se predstavi tekom predavanj, ki so razdeljena v naslednje vsebinske sklope:

 • Uvod: definicija pojma signal, kratek zgodovinski oris razvoja teorije signalov, mesto teorije in obdelave signalov v elektrotehniki in splošno v znanosti
 • Vrste signalov: energijski, močnostni signali; periodični, neperiodični signali; deterministični, naključni signali
 • Ponazarjanje signalov: uporabnost ponazarjanja signalov z drugimi signali, načini ponazoritve in kriterij kakovosti ponazoritve, primeri temeljnih funkcij, ki jih uporabljamo za ponazarjanje
 • Periodični signali: frekvenčna analiza (Fourierjeva vrsta), korelacijska analiza
 • Neperiodični deterministični signali: frekvenčna analiza (Fourierjev integral), korelacijska analiza
 • Naključni signali: predstavitev osnovnih principov pri obdelavi naključnih signalov, stacionarni naključni signali in njihove deterministične karakteristike, avtokorelacija pri stacionarnih naključnih signalih
 • Uporaba korelacilje in konvolucije pri obdelavi signalov: ocena spektra stacionarnih naključnih signalov, linearni stacionarni sistemi, detekcija periodične komponente v signalu s šumom
 • Vzorčenje signalov: namen vzorčenja signalov, Shannon-ov stavek o vzorčenju, zgledi vzorčenja
 • Obdelava vzorčenih signalov: diskretna Fourierjeva transformacija (DFT), transformacija Z

Literatura

 • Mihelič, F., Signali, Založba FE in FRI, 2006
 • Mihelič, F., Gyergyek, L., Ebenšpanger, T., Signali – Priročnik z zbirko rešenih nalog, 3 izdaja, Založba FE in FRI Ljubljana, 2009
 • Štruc, V., Dobrišek, S., Laboratorijske vaje pri predmetu Signali – zbirka nalog, e-gradivo, Ljubljana, 2015

E-učilnica

Več informacij o predmetu najdete v e-učilnici.