Komunikacije v avtomatiki

Študij: Univerzitetni študij Elektrotehnika, prva stopnja
Smer: Avtomatika
Letnik: III letnik
Kreditne točke: 7 točk

Predavatelj: izr. prof. dr. Boštjan Murovec

Vsebina

Vsebina predmeta je v grobem sestavljena iz naslednjih tematskih sklopov.

 • Osnovni koncepti komunikacijskih sistemov.
 • Slojnost komunikacijskih sistemov. Arhitektura omrežij.
 • Referenčni model, ISO OSI, TCP/IP.
 • Osnovno o informacijah in kodiranju.
 • Osnovno o prenosnih sredstvih.
 • Osnovno o komunikacijskih protokolih, storitvah in standardih.
 • Protokoli in storitve aplikacijskega sloja,
 • HTTP, SMTP, FTP, DNS, komunikacijske vtičnice.
 • Protokoli in storitve prenosnega sloja, TCP, UDP.
 • Delovanje omrežja, usmerjanje, naslavljanje.
 • Protokoli in storitve omrežnega sloja, IP, ICMP, OSPF, RIP, NAT, DHCP.
 • Podatkovno linijski sloj, dostop do prenosnega sredstva, ethernet, ARP.
 • Varnost v porazdeljenih sistemih, algoritmi in protokoli, storitve.
 • Industrijske komunikacijske tehnologije in standardi. Komunikacije v realnem času.
 • Vsenavzočna senzorska omrežja.

Literatura

 • J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking, 5th ed., Pearson Addison-Wesley, 2010.
 • A. S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, Computer Networks, 5th ed., Pearson Prentice Hall, 2011.
 • R. Zurawski, The industrial communication technology handbook, Boca Raton, Taylor & Francis, 2005.
 • Študijsko gradivo izvajalcev predmeta, predloge predavanj, predloge laboratorijskih vaj.

E-učilnica

Več vsebin lahko študentje najdejo v e-učilnici.