Analiza signalov

Študij: Aplikativna elektrotehnika
Smer: Avtomatika
Letnik: II letnik
Kreditne točke: 5 točk

Predavatelj: izr. prof. dr.  Vitomir Štruc
Asistent: as. Marija Ivanovska

Opis predmeta

Študentje se v okviru predmeta srečajo s posameznimi vrstami električnih signalov in spoznajo metode za njihov opis in obdelavo.

Vsebina

Vsebina predmeta se predstavi tekom predavanj, ki so razdeljena v naslednje vsebinske sklope:

 • Uvod: definicija pojma signal, kratek zgodovinski oris razvoja teorije signalov, mesto teorije in obdelave signalov v elektrotehniki in splošno v znanosti
 • Vrste signalov: energijski, močnostni signali; periodični, neperiodični signali; deterministični, naključni signali
 • Ponazarjanje signalov: uporabnost ponazarjanja signalov z drugimi signali, načini ponazoritve in kriterij kakovosti ponazoritve, primeri temeljnih funkcij, ki jih uporabljamo za ponazarjanje
 • Periodični signali: frekvenčna analiza (Fourierjeva vrsta), korelacijska analiza
 • Neperiodični deterministični signali: frekvenčna analiza (Fourierjev integral), korelacijska analiza
 • Naključni signali: predstavitev osnovnih principov pri obdelavi naključnih signalov, stacionarni naključni signali in njihove deterministične karakteristike, avtokorelacija pri stacionarnih naključnih signalih
 • Uporaba korelacilje in konvolucije pri obdelavi signalov: ocena spektra stacionarnih naključnih signalov, linearni stacionarni sistemi, detekcija periodične komponente v signalu s šumom
 • Vzorčenje signalov: namen vzorčenja signalov, Shannon-ov stavek o vzorčenju, zgledi vzorčenja
 • Obdelava vzorčenih signalov: diskretna Fourierjeva transformacija (DFT), transformacija Z

Literatura

 • Mihelič, F., Signali, Založba FE, 2014 (dostopno v e-obliki v e-učilnici)
 • Mihelič, F., Gyergyek, L., Ebenšpanger, T., Signali – Priročnik z zbirko rešenih nalog, 3 izdaja, Založba FE in FRIm Ljubljana, 2009
 • Mihelič F., Štruc, V., Skripta predmeta Analiza Signalov (skripta), e-gradivo, Ljubljana 2012

E-učilnica

Več vsebin lahko študentje najdejo v e-učilnici.