Umetni inteligentni sistemi

Študij:  Elektrotehnika, UN 2 stopnja
Smer: Vse
Letnik: 1. letnik
Semester: zimski
Kreditne točke: 6 točk

Predavatelj: izr.prof.dr. Simon Dobrišek
Asistent: as. Marija Ivanovska, mag. inž. el.


Opis predmeta

Namen predmeta je seznaniti študenta z osnovnimi matematičnimi in računalniškimi pristopi v umetni inteligenci, z zasnovami umetnih inteligentnih sistemov in s primeri izvedb takšnih sistemov.

Vsebina

 • Uvodne teme: roboti in avtonomni agenti, umetno zaznavanje, umetna inteligenca, mehko računanje, strojno učenje, ambientalna inteligenca.
  Inteligentno reševanje problemov: stanja problema in podproblemi, grafska predstavitev problemov, algoritmi za preiskovanje grafov, izčrpno in hevristično preiskovanje, reševanje problema z razgradnjo na podprobleme.
 • Ekspertni sistemi: znanje – proceduralno in deklarativno, proces sklepanja, primerjava sistemov za obdelavo podatkov (konvencionalni programi) in sistemov za obdelavo znanja, obrazci za prikaz znanja.
 • Obrazci za prikaz znanja: predstavitev s pravili (izjave ČE…POTEM), neizrazita logika (neizrazite izjave ČE…POTEM) semantična omrežja, omrežje KRP.
 • Mehanizmi sklepanja : sklepanje z veriženjem pravil, izjavni račun, predikatni račun, pravila logičnega sklepanja, programski jezik Prolog.
 • Mehko računanje: neizrazito (angl. “fuzzy”) računanje, neizrazito sklepanje, genetski algoritmi, evolucijski programi, učenje regresije in razvrščanja z umetnimi nevronskimi omrežji.
 • Več-agentni sistemi: inteligentni agenti, več-agentni sistemi, programski model BDI, več-agentna programska ogrodja.

Literatura

 • N. Pavešić, Razpoznavanje vzorcev, Založba FE in FRI, 2012.
 • I. Kononenko: Strojno učenje, Založba FE in FRI, 2005.
 • S. Russel in P Norvig : Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, 2009.

Dodatna literatura

Poleg zgoraj navedenega gradiva se študentom priporoča ogled naslednjih spletnih strani: