Publications

Show all

2022

Ivanovska, Marija; Kronovšek, Andrej; Peer, Peter; Štruc, Vitomir; Batagelj, Borut

Face Morphing Attack Detection Using Privacy-Aware Training Data Inproceedings

In: Proceedings of ERK 2022, pp. 1-4, 2022.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: competition, face, face morphing, face morphing attack, face morphing detection, private data, synthetic data

2021

Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andres; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Štruc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza

NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization Inproceedings

In: Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB 2021), 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, competition, iris, segmentation

2018

Das, Abhijit; Pal, Umapada; Ferrer, Miguel A.; Blumenstein, Michael; Štepec, Dejan; Rot, Peter; Emeršič, Žiga; Peer, Peter; Štruc, Vitomir

SSBC 2018: Sclera Segmentation Benchmarking Competition Inproceedings

In: 2018 International Conference on Biometrics (ICB), 2018.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: competition, ocular, sclera, sclera segmentation

2017

Emeršič, Žiga; Štepec, Dejan; Štruc, Vitomir; Peer, Peter; George, Anjith; Ahmad, Adii; Omar, Elshibani; Boult, Terrance E.; Safdaii, Reza; Zhou, Yuxiang; others Stefanos Zafeiriou,; Yaman, Dogucan; Eyoikur, Fevziye I.; Ekenel, Hazim K.

The unconstrained ear recognition challenge Inproceedings

In: 2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), pp. 715–724, IEEE 2017.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, competition, ear recognition, IJCB, uerc, unconstrained ear recognition challenge

Das, Abhijit; Pal, Umapada; Ferrer, Miguel A; Blumenstein, Michael; Štepec, Dejan; Rot, Peter; Emeršič, Ziga; Peer, Peter; Štruc, Vitomir; Kumar, SV Aruna; S, Harish B

SSERBC 2017: Sclera segmentation and eye recognition benchmarking competition Inproceedings

In: 2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), pp. 742–747, IEEE 2017.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: competition, sclera, sclera segmentation

2016

Scheirer, Walter; Flynn, Patrick; Ding, Changxing; Guo, Guodong; Štruc, Vitomir; Jazaery, Mohamad Al; Dobrišek, Simon; Grm, Klemen; Tao, Dacheng; Zhu, Yu; Brogan, Joel; Banerjee, Sandipan; Bharati, Aparna; Webster, Brandon Richard

Report on the BTAS 2016 Video Person Recognition Evaluation Inproceedings

In: Proceedings of the IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications ans Systems (BTAS), IEEE, 2016.

Abstract | BibTeX | Tags: biometrics, competition, face recognition, group evaluation, PaSC, performance evaluation

2015

Beveridge, Ross; Zhang, Hao; Draper, Bruce A; Flynn, Patrick J; Feng, Zhenhua; Huber, Patrik; Kittler, Josef; Huang, Zhiwu; Li, Shaoxin; Li, Yan; Štruc, Vitomir; Križaj, Janez; others,

Report on the FG 2015 video person recognition evaluation Inproceedings

In: 11th IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition (IEEE FG), pp. 1–8, IEEE 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, competition, face verification, FG, group evaluation, PaSC, performance evaluation

2014

Beveridge, Ross; Zhang, Hao; Flynn, Patrick; Lee, Yooyoung; Liong, Venice Erin; Lu, Jiwen; de Angeloni, Marcus Assis; de Pereira, Tiago Freitas; Li, Haoxiang; Hua, Gang; Štruc, Vitomir; Križaj, Janez; Phillips, Jonathon

The ijcb 2014 pasc video face and person recognition competition Inproceedings

In: Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), pp. 1–8, IEEE 2014.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, competition, face recognition, group evaluation, IJCB, PaSC, performance evaluation

2013

Štruc, Vitomir; Gros, Jeneja Žganec; Dobrišek, Simon; Pavešić, Nikola

Exploiting representation plurality for robust and efficient face recognition Inproceedings

In: Proceedings of the 22nd Intenational Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK'13), pp. 121–124, Portorož, Slovenia, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: competition, erk, face recognition, face verification, group evaluation, ICB, mobile biometrics, MOBIO, performance evaluation

Günther, Manuel; Costa-Pazo, Artur; Ding, Changxing; Boutellaa, Elhocine; Chiachia, Giovani; Zhang, Honglei; de Angeloni, Marcus Assis; Štruc, Vitomir; Khoury, Elie; Vazquez-Fernandez, Esteban; others,

The 2013 face recognition evaluation in mobile environment Inproceedings

In: Proceedings of the IAPR International Conference on Biometrics (ICB), pp. 1–7, IAPR 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, competition, face recognition, face verification, group evaluation, mobile biometrics, MOBIO, performance evaluation

2010

Poh, Norman; Chan, Chi Ho; Kittler, Josef; Marcel, Sebastien; Cool, Christopher Mc; Rua, Enrique Argones; Castro, Jose Luis Alba; Villegas, Mauricio; Paredes, Roberto; Struc, Vitomir; others,

An evaluation of video-to-video face verification Journal Article

In: IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 5, no. 4, pp. 781–801, 2010.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, competition, face recognition, face verification, group evaluation, video

2009

Poh, Norman; Chan, Chi Ho; Kittler, Josef; Marcel, Sebastien; McCool, Christopher; Argones-Rua, Enrique; Alba-Castro, Jose Luis; Villegas, Mauricio; Paredes, Roberto; Štruc, Vitomir; Pavešić, Nikola; Salah, Albert Ali; Fang, Hui; Costen, Nicholas

Face Video Competition Inproceedings

In: Tistarelli, Massimo; Nixon, Mark (Ed.): Proceedings of the international Conference on Biometrics (ICB), pp. 715-724, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, competition, face recognition, face verification, ICB, performance evaluation