Oktober 2019: Članek sprejet v objavo v Neural Computing and Applications

Članek z naslovom ” Simultaneous multi-descent regression and feature learning for facial landmarking in depth images” je bil sprejet v objavo v reviji Neural Computing and Applications (SCI IF 2018: 4.664). V prispevku sta predstavljena dva nova pristopa k lokalizaciji karakterističnih obraznih točk na globinskih slikah obrazov. Članek je objavljen v odprtem dostopu in je na voljo tule.

Prispevek predstavlja skupno delo Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Avtorji članka so Janez Križaj, Peter Peer, Vitomir Štruc in Simon Dobrišek.

Za lažjo ponovljivost rezultatov je programska koda, uporabljena pri raziskavi, prosto dostopna preko naslednje povezave: https://lmi.fe.uni-lj.si/en/research/fl/