Benjamin Fele

Benjamin Fele, mag. kognitivne znanosti
Raziskovalec

Laboratorij za Strojno Inteligenco (LSI)
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška cesta 25
Si-1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: benjamin(dot)fele(at)fe(dot)uni-lj(dot)si

Izobrazba

Diploma (2015) – Fakulteta za Računalništvo in Informatiko, Univerza v LjubljaniFakulteta za Matematiko in Fiziko, Univerza v Ljubljani
Magisterij (2019) – Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Raziskovalni interesi

  • generativne nasprotniške mreže
  • polnadzorovano učenje
  • spodbujevalno učenje
  • metaučenje
  • računalniški vid
  • kognitivno modeliranje
  • radovednost in aktivno učenje

Biografija

Benjamin Fele ima magisterij iz kognitivne znanosti, ki ga je pridobil na Univerzi v Ljubljani, diplomiral pa je iz računalništva in informatike na isti univerzi. Njegova zanimanja obsegajo področja od računalniškega vida in generativnih nasprotniških mrež do spodbujevalnega in meta-učenja. V preteklosti je izkušnje nabiral na UC Berkeley, Univerzi Komenského v Bratislavi in ​​na Inštitutu Jozef Stefan. Njegova magistrska naloga je zajemala razvoj metode za dosego boljših strategij izbire učnih primerov med učenjem nevronskih mrež z uporabo spodbujevalnega in meta-učenja. Trenutno dela na tehnologiji za virtualno pomerjanje oblačil, kjer za dosego želenega cilja uporablja (med drugim) generativne nasprotniške mreže. Ponaša se z zlato maturo, pohvalo za zgledno opravljene študijske obveznosti leta 2014 in povprečno oceno 10/10 v študijskem letu 2018/19, s čimer uvrstil med 5% najboljših študentov v generaciji. Kot inženir strojnega učenja sodeluje kot del umetniške razstave PL’AI, je član glasbene skupine iz persons from porlock, pred časom pa se je kot VJ ukvarjal z vizualno umetnostjo.

Izbrane publikacije

  • Fele, B. (2020). Learning Learning by Learning. Poster session presented at Interdisciplinary College, Günne, Germany.
  • Fele, B., & Takáč, M. (2019). A connectionist model of acquisition of noun phrases with syntactic bootstrapping, Kognícia a umelý život, Bratislava, May 2019. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského v Bratislave. Retrieved from: zbornik.KUZ2019.pdf (uniba.sk) (page 31)