Oktober 2019: Članek sprejet v objavo v IEEE Transaction on Image Processing

Članek na temo super-resolucije obrazov “Face hallucination using cascaded super-resolution and identity priors” je bil sprejet v objavo v reviji IEEE Transactions on Image Processing (SCI IF 2018: 6,79). Preprint članka je prosto dostopen preko naslednje povezave.

Raziskovalno delo na članku je bilo opravljeno v okviru sodelovanja med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Notre Damu. Avtorji članka so Klemen Grm, Walter Scheirer in Vitomir Štruc.

Koda uporabljena pri raziskavi je prosto dostopna preko naslednje povezave: https://lmi.fe.uni-lj.si/en/research/fh/